معرفی

مشخصات فردی

محمد بامنی مقدم

نام - نام خانوادگی : محمد   بامنی مقدم

پست الکترونیکی : m_bamani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکتری

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : آمار- طرح‌ریزی، کنترل و بهبود کیفیت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ایالتی تگزاس در آستین و دانشگاه سری ونکاتسوارا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی نفت و آمار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه سری ونکاتسوارا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آمار
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه سری ونکاتسوارا

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : آمار- طرح‌ریزی، کنترل و بهبود کیفیت
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : موسسه آمار هند

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده‌ی مدیریت واحد جنوب

مرتبه علمی : استاد

پایه : 24

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1386-07-01

محمد بامنی مقدم
محمد بامنی مقدم

محل خدمت :
    دانشکده‌ی مدیریت واحد جنوب
مرتبه علمی :
    استاد
^